Namnbyte till IP-Only Stockholm

Som en del i en ny varumärkesstrategi för IP-Onlys lokala nät byter vi namn till IP-Only Stockholm. Vår ambition är dels att det ska bli tydligare vem som står bakom de olika satsningarna och dels bli tydligare att varje lokalt nät är del i vår rikstäckande utbyggnad av öppna och neutrala nät. I övrigt fungerar allt som tidigare.